Tüm Kategoriler

Saat Tamiri 3

Saat Tamiri 3
Duvar Saati 3 Nafnaf Saat

Tamircilik mesleği öğretilen bir meslektir.

Gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde kurslar açılmakta ve ustalar yetiştirilmektedir.

Saat tamiri mesleğinde çıraklık eğitimleri verilmektedir ve eğitilecek öğrencilerin genç yaşta olması gerekmektedir.

Gerçekten usta olabilmek için önemli bir özen ve çaba göstermeleri gerekmektedir.

Eğitim programlarına tabi tutulan öğrenciler daha sonra bu program dahilinde kazandıkları deneyimi kullanabilir ve ustalık yolunda bir adım daha atabilirler.  

Bu eğitim süreçlerinde tamir işini meslek edinecek öğrencilere ürünün mekanizmasının, aletinin ve diğer aletlerin nasıl kullanıldığı öğretilir, usta-çırak ilişkisi aşılanır, arızaların nasıl tespit edileceği ve nasıl onarılacağı, bu süreçte nasıl hassas olunacağı öğretilir, parçaları temizleme ve koruma teknikleri gösterilir, bu süreçlerin hepsi, otomatik, mekanik, masa hepsinde geçerlidir ve her biri için ayrı ayrı eğitimler verilir.

Ayrıca çıraklar bu mesleki pratik eğitimin dışında temel dersler ve yetenek geliştirici pratik dersleri de geçmekle yükümlüdür.


   cd saat     

© 2018 saat